Политика на хотела

Благодарим Ви, че избрахте СПА ХОТЕЛ ИВЕЛИЯ! Молим да се запознаете с политиката на хотела:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
 2. СПА ХОТЕЛ ИВЕЛИЯ гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
 3. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.
 4. ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА
 5.  
  1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 14:00ч.
  2. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
  3. При предварително прекратяване на престоя, заплатената сума не се възстановява.
  4. Услугата късно напускане /след 12:00ч/ се заплаща съгласно тарифите на хотела и се предоставя на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела.
  5. Стаите се почистват до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.
  6. Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис.
  7. Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 8:00ч – 10:00ч.
  8. При изнасяне или внасяне на храна и напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на артикула.
  9. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
  10. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.
  11. На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи и някои зони в СПА центъра/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
  12. Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
  13. Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или като попълните анкетна карта.
  14. Гости, които не спазват общия ред и не уважават политиката на хотела, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми
  15. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ
   1. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка за всяко едно от заетите помещения в дните, които не са обявени като пакетни и празнични дни. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 3 (ТРИ) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.
   1. При пакетни и празнични предложения, по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 3 (ТРИ) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок).
 6. 2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването,   дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като  депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по –  кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6.СПА ХОТЕЛ ИВЕЛИЯ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

 1.  
  1. Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени
  1. Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.7 Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

 1.